قیمت بوقلمون زنده در تاریخ ۲۲-۰۳-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 350000
حداکثر قیمت 360000
تلفن تماس --------