قیمت بوقلمون زنده در تاریخ ۰۶-۰۵-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 385000
حداکثر قیمت 390000
تلفن تماس --------