قیمت بوقلمون زنده در تاریخ ۰۵-۰۸-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 270000
حداکثر قیمت 285000
تلفن تماس --------