قیمت بوقلمون زنده در تاریخ ۲۶-۰۷-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 260000
حداکثر قیمت 285000
تلفن تماس --------