قیمت روز نهاده ها

قیمت بوقلمون زنده در تاریخ ۱۱-۰۴-۱۴۰۱

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 400000
حداکثر قیمت 440000
تلفن تماس --------