قیمت روز نهاده ها

قیمت بوقلمون زنده در تاریخ ۲۴-۰۴-۱۴۰۳