قیمت بوقلمون کشتار در تاریخ ۲۱-۰۱-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 280000
حداکقر قیمت 285000
تلفن تماس --------