قیمت بوقلمون کشتار در تاریخ ۲۴-۱۰-۱۳۹۷

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 210000
حداکقر قیمت 215000
تلفن تماس --------