قیمت بوقلمون کشتار در تاریخ ۱۸-۱۲-۱۳۹۷

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 290000
حداکقر قیمت 295000
تلفن تماس --------