قیمت بوقلمون کشتار در تاریخ ۲۵-۰۴-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 160000
حداکقر قیمت 165000
تلفن تماس --------