قیمت بوقلمون کشتار در تاریخ ۲۴-۰۷-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 180000
حداکقر قیمت 182000
تلفن تماس --------