قیمت بوقلمون کشتار در تاریخ ۱۷-۰۹-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 220000
حداکقر قیمت 225000
تلفن تماس --------