قیمت بوقلمون کشتار در تاریخ ۲۰-۰۱-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 180000
حداکقر قیمت 185000
تلفن تماس --------