قیمت بوقلمون کشتار در تاریخ ۰۱-۰۸-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 335000
حداکثر قیمت 345000
تلفن تماس --------