قیمت بوقلمون کشتار در تاریخ ۱۱-۰۹-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 420000
حداکثر قیمت 430000
تلفن تماس --------