قیمت بوقلمون کشتار در تاریخ ۰۲-۱۱-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 320000
حداکثر قیمت 330000
تلفن تماس --------