قیمت بوقلمون کشتار در تاریخ ۲۲-۰۳-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 440000
حداکثر قیمت 450000
تلفن تماس --------