قیمت بوقلمون کشتار در تاریخ ۰۶-۰۵-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 480000
حداکثر قیمت 490000
تلفن تماس --------