قیمت بوقلمون کشتار در تاریخ ۰۶-۰۹-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 320000
حداکثر قیمت 350000
تلفن تماس --------