قیمت روز نهاده ها

قیمت بوقلمون کشتار در تاریخ ۰۲-۰۵-۱۴۰۳