قیمت گوشت منجمد در تاریخ ۲۴-۰۲-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 270000
حداکقر قیمت 300000
تلفن تماس --------