قیمت گوشت منجمد در تاریخ ۲۵-۰۶-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 480000
حداکقر قیمت 520000
تلفن تماس --------