قیمت گوشت منجمد در تاریخ ۲۵-۰۸-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 485000
حداکقر قیمت 505000
تلفن تماس --------