قیمت گوشت منجمد در تاریخ ۱۷-۰۹-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 495000
حداکقر قیمت 515000
تلفن تماس --------