قیمت گوشت منجمد در تاریخ ۱۹-۰۵-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 530000
حداکثر قیمت 1600000
تلفن تماس --------