قیمت گوشت منجمد در تاریخ ۲۹-۰۶-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 440000
حداکثر قیمت 1300000
تلفن تماس --------