قیمت گوشت منجمد در تاریخ ۰۱-۱۲-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 435000
حداکقر قیمت 500000
تلفن تماس --------