قیمت گوشت منجمد در تاریخ ۱۹-۰۱-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 370000
حداکقر قیمت 1410000
تلفن تماس --------