قیمت گوشت منجمد در تاریخ ۱۶-۰۴-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 500000
حداکثر قیمت 1610000
تلفن تماس --------