قیمت گوشت منجمد در تاریخ ۰۳-۰۸-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 540000
حداکثر قیمت 1510000
تلفن تماس --------