قیمت گوشت منجمد در تاریخ ۱۰-۱۲-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 720000
حداکثر قیمت 1480000
تلفن تماس --------