قیمت گوشت منجمد در تاریخ ۱۲-۰۲-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 880000
حداکثر قیمت 1750000
تلفن تماس --------