قیمت گوشت منجمد در تاریخ ۲۲-۰۲-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 845000
حداکثر قیمت 1800000
تلفن تماس --------