قیمت گوشت منجمد در تاریخ ۰۶-۰۹-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 1285000
حداکثر قیمت 2750000
تلفن تماس --------