قیمت روز نهاده ها

قیمت گوشت منجمد در تاریخ ۲۴-۰۴-۱۴۰۳