قیمت روز نهاده ها

قیمت لیزین در تاریخ ۲۸-۱۰-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 855000
حداکثر قیمت 860000
تلفن تماس --------