قیمت گوشت مرغ مادر در تاریخ ۲۷-۰۹-۱۳۹۷

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 72000
حداکقر قیمت 98000
تلفن تماس --------