قیمت گوشت مرغ مادر در تاریخ --

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 48500
حداکقر قیمت 70000
تلفن تماس --------