قیمت گوشت مرغ مادر در تاریخ ۲۴-۰۲-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 84000
حداکقر قیمت 118000
تلفن تماس --------