قیمت گوشت مرغ مادر در تاریخ ۱۸-۱۲-۱۳۹۷

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 100000
حداکقر قیمت 139000
تلفن تماس --------