قیمت گوشت مرغ مادر در تاریخ ۰۴-۰۲-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 90000
حداکقر قیمت 125000
تلفن تماس --------