قیمت گوشت مرغ مادر در تاریخ ۱۷-۰۳-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 59000
حداکقر قیمت 96000
تلفن تماس --------