قیمت گوشت مرغ مادر در تاریخ ۲۸-۰۵-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 88000
حداکقر قیمت 125000
تلفن تماس --------