قیمت گوشت مرغ مادر در تاریخ ۰۸-۱۱-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 79000
حداکقر قیمت 110000
تلفن تماس --------