قیمت گوشت مرغ مادر در تاریخ ۲۵-۰۶-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 78000
حداکقر قیمت 111000
تلفن تماس --------