قیمت گوشت مرغ مادر در تاریخ ۲۱-۰۸-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 76000
حداکقر قیمت 109000
تلفن تماس --------