قیمت گوشت مرغ مادر در تاریخ ۱۹-۰۵-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 76000
حداکثر قیمت 112000
تلفن تماس --------