قیمت گوشت مرغ مادر در تاریخ ۲۹-۱۰-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 89000
حداکقر قیمت 120000
تلفن تماس --------