قیمت گوشت مرغ مادر در تاریخ ۰۱-۱۲-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 69000
حداکقر قیمت 100000
تلفن تماس --------