قیمت گوشت مرغ مادر در تاریخ ۲۹-۰۶-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 65000
حداکثر قیمت 105000
تلفن تماس --------