قیمت گوشت مرغ مادر در تاریخ ۱۴-۰۱-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 61000
حداکقر قیمت 97000
تلفن تماس --------