قیمت گوشت مرغ مادر در تاریخ ۱۹-۰۱-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 41000
حداکقر قیمت 87000
تلفن تماس --------