قیمت گوشت مرغ مادر در تاریخ ۲۳-۰۴-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 88000
حداکثر قیمت 120000
تلفن تماس --------