قیمت گوشت مرغ مادر در تاریخ ۰۳-۰۷-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 90000
حداکثر قیمت 125000
تلفن تماس --------