قیمت گوشت مرغ مادر در تاریخ ۰۱-۰۸-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 93000
حداکثر قیمت 127000
تلفن تماس --------