قیمت گوشت مرغ مادر در تاریخ ۱۳-۰۹-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 125000
حداکثر قیمت 162000
تلفن تماس --------